Code of Care

1. Børnearbejde

CHOPAR vil aldrig acceptere nogen form for børnearbejde i forbindelse med virksomhedens produkter eller anvende systuer eller metervarefabrikanter, der gør brug af børnearbejde.

2. Arbejdstid og hvile

CHOPAR vil overholde gældende nationale love og branchestandarder om arbejdstid, overtid, hvile og helligdage.

3. Løn og ansættelsesforhold

CHOPAR vil støtte afskaffelsen af diskrimination i relation til arbejds -og ansættelsesforhold.

4. Jura og love

CHOPAR vil støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder.

5. Forskelsbehandling

CHOPAR vil sikre, at der ikke medvirkes til krænkelser af menneskerettigheder.

6. Tvangsarbejde

CHOPAR vil aldrig acceptere nogen form for tvangsarbejde i forbindelse med virksomhedens produkter eller anvende systuer, metervarefabrikanter, som anvender dette.

7. Anti-korruption

CHOPAR vil modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

8. Arbejdsmiljø

CHOPAR vil sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø og forhindre potentielle ulykker og skader.

9. Miljøbelastning

CHOPAR vil aktivt tage initiativ til at fremme større ansvarlighed.